Gerelateerd

Actueel

26 mei
Jaarbericht 2016 Lees meer
15 dec
Nieuw bestuur CNC U.A. en Raad van Commissarissen CNC Holding B.V. Lees meer

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het gevoerde beleid van de hoofddirectie en op de algemene gang van zaken binnen CNC Holding en de gelieerde bedrijven en adviseert de hoofddirectie. De Raad van Commissarissen bestaat uit vier leden: drie leden van het bestuur van coöperatie CNC en een externe commissarissen die geen lid is van de coöperatie.

Bestuurders en commissarissen worden geselecteerd op basis van profielschetsen: 
Lees hier de profielschets voor Raad van Commissarissen/bestuur CNC U.A. vanaf najaar 2016
Lees hier de profielschets voor voorzitter Raad van Commissarissen/CNC U.A. vanaf najaar 2016

De leden van de Raad van Commissarissen zijn:

Bekijk hier het rooster van aftreden.