Actueel

11 jun
Jaarbericht 2017 Lees meer
12 mrt
Koning Willem-Alexander opent nieuwe Indoor Verse Compost fabriek van CNC Grondstoffen Lees meer

Gerelateerd

Profielschets voorzitter RvC - CNC UA

Als uitgangspunt van deze profielschets geldt de profielschets voor Raad van Commissarissen/bestuur CNC U.A. Dit document bevat slechts de belangrijkste afwijkingen en aanvullingen specifiek toebehorend aan de rol van voorzitter RvC/CNC U.A.
De voorzitter van de RvC en bestuur CNC U.A. is één en dezelfde persoon, bij voorkeur een actief lid met de juiste bijhorende kwaliteiten. Indien er uit het bestaande ledenbestand geen geschikte voorzitter gevonden kan worden, wordt de RvC aangevuld met een externe in de rol van voorzitter. De selectiecommissie maakt deze keuze.

Taken
De voorzitter vervult een actieve rol (gemiddeld één dag per week) om de binding met de leden, de bedrijven en de werknemers van CNC te verstevigen. Dit stelt hoge eisen aan de samenwerking, afstemming en rolverdeling tussen de voorzitter en de directie. De volgende aanvullende taken zijn van belang:
• Het innemen van een duidelijke werkgeversrol naar directieleden van de verschillende ondernemingen in de breedste zin van het woord;
• Het innemen van een duidelijke voorzittersrol tijdens RvC-vergaderingen, waarbij een juiste dynamiek in de boardroom nagestreefd dient te worden;
• Het voorbereiden van RvC- en ALV-vergaderingen v.w.b. de agendapunten en de inhoud;
• Het in behandeling nemen van alle coöperatieve aangelegenheden en vraagstukken;
• Specifiek toezicht houden op een goede communicatie en binding tussen alle stakeholders middels het innemen van een actieve rol hierin.

Werkwijze
De voorzitter besteedt gemiddeld 1 dag per week aan zijn/haar werkzaamheden. Betrokkenheid van de voorzitter bij directie, MT, gelieerde bedrijven, leden en overige stakeholders is van essentieel belang en dient ook fysiek zichtbaar te zijn.

Vereisten
Aangezien de voorzitter een prominente rol vervult, vereist dit een aantal aanvullende competenties zoals:
• Ervarenheid in bestuurlijke functies op RvC/RvT-niveau;
• Affiniteit met de coöperatie in het geval van een externe voorzitter;
• Internationale oriëntatie aangezien een significant gedeelte van de business buiten Nederland wordt gerealiseerd;
• Leiderschap en specifieke kwaliteiten v.w.b. de voorzittersfunctie;
• Rolvastheid als zijnde voorzitter in een juiste samenwerkingsverhouding met directie;
• Klankbord voor directie en haar MT;
• Bindend vermogen tussen alle stakeholders;
• Draagvlak verwerven bij de leden, CNC intern en de aanliggende buitenwereld van CNC; 
• Sterk analytisch vermogen op verschillende vlakken zoals o.a. op het bedrijfsmatige proces, de lange termijn strategie, de dynamiek in een boardroom en ontwikkelingen binnen de sector.